Brand Identify - Bộ nhận dạng thương hiệu của Phonecase Việt Nam ®

Brand Identify - Bộ nhận dạng thương hiệu của Phonecase Việt Nam ®

Kính gửi Quý khách hàng và đối tác,
Chúng tôi xin trân trọng thông báo từ ngày 7.01.2014, Nhà máy PCVN® đã thực hiện việc chính thức đổi mới Brand Identity, áp dụng hướng dẫn chi tiết trong Brand Guideline mới. Sự thay đổi này nhằm mục đích tạo ra một dấu ấn mạnh mẽ, đồng thời nâng cao giá trị và đặc trưng độc đáo của thương hiệu trong tương lai.
Brand Guideline mới của chúng tôi mang đậm đặc chất của thương hiệu, với sự kết hợp của font chữ sketch, logo được bổ sung chi tiết "VN," và ký tự "®" để thể hiện sự độc đáo và chất lượng. Màu sắc chủ đạo bao gồm vàng, đen và trắng, tạo nên sự sang trọng và hiện đại.
Chúng tôi tin rằng sự đổi mới này sẽ tăng cường nhận thức về thương hiệu và mong muốn nhận được sự hỗ trợ và đồng hành tích cực từ phía Quý khách hàng và đối tác trong hành trình mới của chúng tôi.
Trân trọng,
Phonecase Việt Nam ®
소중한 고객 및 협력사 여러분께,
2024년 1월 7일을 기점으로 PCVN® 공장이 공식적으로 새로운 브랜드 아이덴티티로 전면 개편되었음을 기쁜 마음으로 알려드립니다. 이번 변경은 새로운 브랜드 지침서에 자세히 기재된 내용을 따라 이루어졌습니다. 이 변화는 향후 브랜드의 가치와 독특한 특성을 강화하면서 강력한 인상을 창출하기 위한 것입니다.
우리의 새로운 브랜드 지침서는 스케치 폰트, "VN" 디테일이 풍부한 로고, 그리고 "®" 기호를 통해 독창성과 품질을 전달하고 있습니다. 기본 색상 팔레트에는 노랑, 검정 및 흰색이 포함되어 고급스러움과 현대적인 분위기를 조성하고 있습니다.
우리는 이 혁신이 브랜드 인식을 강화할 것이라 믿으며, 고객과 협력사 여러분의 긍정적인 지원과 협업을 기대하고 있습니다.
진심으로,
Phonecase 베트남 ®
Dear valued customers and partners,
We are pleased to announce that, starting from January 7, 2014, PCVN® Factory has officially undergone a brand identity renewal, following the detailed guidelines outlined in our new Brand Guideline. This change aims to create a strong imprint while enhancing the value and unique characteristics of our brand for the future.
Our new Brand Guideline embodies the essence of our brand, featuring a combination of sketch font, a logo enriched with the detail "VN," and the "®" symbol to convey uniqueness and quality. The primary color palette includes yellow, black, and white, creating an atmosphere of sophistication and modernity.
We believe that this innovation will bolster brand awareness, and we look forward to receiving positive support and collaboration from our esteemed customers and partners on this new journey.
Sincerely,
Phonecase Vietnam ®
Xem thêm thông tin tại

Phonecase Việt Nam ®  Official Fanpage: 

www.facebook.com/phonecasevietnam

Phonecase Việt Nam ®  Official Website: 

www.phonecase.vn

Phonecase Việt Nam ® Youtube Channel: 

www.youtube.com/@phonecasevn

Phonecase Việt Nam ® Instagram: 

www.instagram.com/phonecasevietnam/

Phonecase Việt Nam ® Tiktok: 

www.tiktok.com/@phonecasevietnam

 

 

 #phonecases #phonecase #phonecaseshop #PhoneCaseStyle #phonecasedesign #ốplưng #oplungiphone #oplung #oplungdienthoai #ốplung #opiphone #phonecasevn #phonecasevietnam

Quay lại blog

Để lại bình luận

Xin lưu ý, bình luận cần được phê duyệt trước khi được đăng.